Intencje pogrzebowe za ś.p. księdza kanonika Ryszarda Balika

1) Od r. Szarszewskich 11.03.2019 g. 18,00
2) Od Genowefy Wietrzykowskiej 31.10.2018 g. 8,30
3) Od r. Tubackich i Chwalików 12.03.2019 g. 18.00
4) Od r. Julkowskich z ul. Wschodniej 15.03.2019 g. 18.00
5) Od Andrzeja i Magdaleny Nawrotów z Antonim 1.12.2018 g. 8,30
6) Od Teresy i Jarosława Pacyńskich z r. 30.06.2019 g. 12,15
7) Od r. Stręków 20.03.2019 g. 18,00
8) Od r. Maciejewskich z ul. Równej 25.03.2019 g. 18,00
9) Od mieszkańców z ul. Ornej – Pasterka 2018
10) Od Joanny Nawrot 16.11.2018 g. 8,30
11) Od Pawła i Ryszarda Przybył z r., Krystyny Przybył i Ireny Klimowicz – gregorianka od 1 do 30.09.2019 r.
12) Od Janiny Redek i Krystyny Grzegorzewskiej 26.03.2019 g. 18.00
13) Od Emilii i Kazimierza Kaźmierczaków 27.03.2019 g. 18,00
14) Od r. Wołosz 29.10.2018 g. 18,00
15) Od r. Wachowskich 5.05.2019 g. 7,30
16) Od Arkadiusza i Renaty Julkowskich 31.03.2019 g. 7,30
17) Od r. Szeszyckich 18.04.2019 g. 18,00
18) Od r. Mrówczyńśkich 25.06.2019 g. 18,00
19) Od r. Kulińskich 26.06.2019 g. 18,00
20) Od Zbigniewa i Elżbiety Bacik z r. 01.07.2019 g. 18,00
21) Od Matek Żywego Różańca 3.04.2019 g. 18,00
22) Od r. Śmigielskich 2.07.2019 g. 18,00
23) Od r. Koniecznych i Grafików 5.07.2019 g. 18,00
24) Od r. Pawlików i Łukasiewiczów 10.07.2019 g. 18,00
25) Od r. Binieckich i Banaszaków 12.07.2019 g. 18,00
26) Od r. Hopcia i Henryki Krzyżak 4.03.2019 g. 8,30
27) Od r. Kwaśniewskich z ul. Równej 15.07.2019 g. 18,00
28) Od r. Eliks 20.07.2019 g. 18,00
29) Od Joanny i Edwarda Machińśkich 29.04.2019 g. 18,00
30) Od r. Fischerów 12.05.2019 g. 18,00
31) Od Małgorzaty i Zbigniewa Roomel z r. 12.03.2019 g. 8,30
32) Od r. Piaseckich 20.06.2019 g. 9,30
33) Od wspólnoty mieszkaniowej ZGODA z ul. Słowackiego 9.06.2019 g. 12,15
34) Od r. Tomaszewskich 3.05.2019 g. 18,00
35) Od zespołu sportowego JOLENTINUM 7.03.2019 g. 8,30
36) Od r. Pogorzałych 1.04.2019 g. 18,00
37) Od r. Smelkowskich 2.04.2019 g. 18,00
38) Od Haliny i Pawła Malinger z synami 27.11.18 g. 8,30
39) Od parafian z ul. Rolnej 12.04.2019 g. 18,00
40) Od r. Kokoszyńskich i Tekień 16.04.2019 g. 18,00
41) Od r. Stochmiał 15.11.2018 g. 8,30
42) Od r. Strzyż i Stachowiaków 28.07.2019 g. 11,00
43) Od Wandy i Tadeusza Nowaków oraz Hanny i Tomasza z r. 30.10.2018 g. 8,30
44) Od parafian z ul. Słowackiego 11 06-07-08/05/2019 g. 18,00
45) Od rodziny Lągowskich 24.11.2018 g. 18,00
46) Od rodziny Kurowskich 09.05.2019 g. 18,00
47) Od Urszuli i Pawła Nawrot 14.05.2019 g. 18,00
48) Od Agnieszki i Macieja Ryczkowskich 15.05.2019 g. 18,00
49) Od Marii Leśniak, Adama, Magdy Nitka 20.05.2019 g. 18,00
50) Od Jacka i Beaty Zielińskich 23.05.2019 g. 18,00
51) Od rodziny Laseckich 28.05.2019 g. 18,00
52) Od rodziny Rożków 04.06.2019 g. 18,00
53) od zarządu SWPK AG 20.11.2018 g. 8,30
54) od rodziny Rusieckich 10.06.2019 g. 18,00
55) od mieszkańców z ul. Mazowieckiej i Dalekiej 15.06.2019 – 8,30 16.06.2019 – 12,15
56) od rodziny Baczyńskich 18.06.2019 g. 18,00
57) od Anny Grzeszczyk z rodziną 09.07.2019 g. 18,00
58) od r. Mikołajczaków i Kwietniów 02.10.2019 g. 18,00
59) od parafian z ul. Małej 1 19.08.2019 g. 18,00
60) od Anieli Mizerka z ul. Rolnej 13.08.2019 g. 18,00
61) od r. Krajewskich z ul. Ornej i Słowackiego 06.08.2019 g. 18,00
62) od Teresy i Stanisława Michalaków 04.08.2019 g. 12,15
63) od Jana Binkowskiego z córką Elżbietą 14.03.2019 g. 8,30
64) od Wojciecha i Katarzyny Sychów z synami 30.04.2019 g. 18,00
65) od Marii Sych 24.05.2019 g. 18,00
66) od r. Felkelów z dziećmi 21.06.2019 g. 18,00
67) od r. Ligockich 29.05.2019 g. 18,00
68) od organisty Andrzeja i Urszuli Budniak z córką Moniką 23.06.2019 g. 12,15
69) od rodziny Stefańskich 13.06.2019 g. 18,00
70) od rodziny Markowskich i Macioszków 03.06.2019 g. 18,00
71) od r. Stupczyńskich z ul. Mazowieckiej i Dalekiej 07.06.2019 g. 8,30
72) od r. Wiśniewskich z ul. Krańcowej 16.05.2019 g. 18,00
73) od rady osiedla Arkuszewo 10.05.2019 g. 8,30
74) od rodziny Owczarzaków i Sochackich 30.03.2019 g. 8,30
75) od Anny i Janusza Brzuszkiewicz 26.04.2019 g. 18,00
76) od r. Brzuszkiewiczów i Kowalskich 01.05.2019 g. 18,00
77) od PRD i E gregorianka termin będzie ustalony
78) od ZSP nr 2 im. Jana Pawła II w Gnieźnie 22.10.2019 g. 18,00
79) od parafian z ul. Prześwit i Kujawskiej 18.03.2019 g. 8,30
80) od r. Szymańskich z ul. Żeromskiego 11.11.2019 g. 18,00
81) od parafian z ul. Odległej 17.11.2019 g. 12,15
82) od rodziny Hernackich z ul. Wschodniej 14.11.19 g. 18,00
83) od Małgorzaty Gróźniak i Zbigniewa Ostrzyckiego 15.11.2019 g. 18,00
84) od r. Kaszniów 18.11.2019 g. 18,00
85) od Ireny Karpińskiej z rodziną 19.11.2019 g. 18,00
86) od r. Madzińskich 20.11.2019 g. 18,00
87) od r. Kruszlewskich 23.11.2019 g. 18,00
88) od Gabrieli i Szczepana Julkowskich 25.11.2019 g. 18,00
89) od Violetty i Zbigniewa; Maksymiliana, Julii Julkowskich – gregorianka do ustalenia
90) od Krystyny i Jana Bartoszaków 04.08.2019 g. 7,30
91) od przyjaciół – gregorianka odprawiana od 20.09.2019 w Domu Księży Emerytów
92) od Barbary Możdżeń z ul. Reymonta 04.04.2019 g. 8,30
93) od r. Świtałów 25.10.2019 g. 18,00
94) od Krystyny i Krzysztofa Durczaków z córkami i rodzinami 03.12.2018 g. 8,30
95) od r. Wojtaszków 07.08.2019 g. 18,00
96) od LSO 6.12.2018 g. 8,30
97) od pracowników Gazowni Gniezno 5.10.2019 g. 18,00
98) od mieszkańców bloku Słowackiego 1 8.10.2019 g. 18,00
99) od rodziny Chojnackich z ul. Wschodniej 3 c 25.10.2019 g. 8,30
100) od r. Sołomieniuk i Patelskich 3.10.2019 g. 18,00
101) od r. Kobylińskich 08.04.2019 g. 8,30
102) od SWPK naszej parafii 18.12.2018 g. 8,30
103) od rodzin Szenstackich Miasta Gniezna 11.12.2018 g. 8,30
104) od r. Kurzejów 05.08.2019 g. 18,00
105) od Jadwigi Superczyńskiej 05.08.2019 g. 18,00
106) od r. Juzwów 04.08.2019 g. 18,00
107) od Mieczysławy i Ireny Chudych z r. 16.06.2019 g. 7,30
108) od r. Kubickich 03.07.2019 g. 8,30
109) od r. Staniszewskich i Pietruszewskich 10.11.2019 g. 11,00
110) od r. Stefańskich 08.07.2019 g. 18,00
111) od Danuty i Aleksandra Rodziewicz z córką Barbarą i zięciem 3.11.2019 g. 12,15
112) od r. Bentkowskich 27.10.2019 g. 18,00
113) od Stanisława Heliasz z r. 24.10.2019 r. g. 18,00
114) od rodziny Szczepańskich 20.10.2019 r. g. 9,30
115) od Magdaleny Michalak z rodziną 17.06.2019 g. 8,30
116) od Bożeny i Andrzeja Cegielskich 11.08.2019 g. 9,30
117) od r. Kowalskich z ul. Asnyka 20.12.2019 g. 18,00
118) od Gnieźnieńskich brydżystów 9.12.2019 g. 8,30
119) od r. Wiśniewskich 22.07.2019 g. 18,00
120) od parafian z ul. Grodzkiej 21.07.2019 g. 12,15
121) od r. Kochańskich 24.07.2019 g. 18,00,
122) od Małgorzaty i Marka Najmowicz z synem i mamą – 30.05.2019 g. 18,00
123) od mieszkańców z ul. Norwida 18.07.2019 g. 8,30 i 19.07.2019 g. 18,00

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony