Katolickie Stowarzyszenie Młodych

I co z nami dalej?

Idąc przez ulice każdego większego miasta mijamy większe lub mniejsze grupki młodzieży. Siedzą lub chodzą, rozmawiają, czasem palą lub piją, a obserwując ich odnosi się wrażenie, że się nudzą, czegoś im brakuje. Powinni się czymś zająć, czymś zainteresować. Może jakieś stowarzyszenie? Ale czy istnieje takie, które swoim programem zainteresowałoby wielu młodych ludzi a jednocześnie wpoiło im jakieś wartości, których tak im brakuje.

Być może takie właśnie zadanie spełnia Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Organizacja ta powołana została do życia 10 października 1990 roku dekretem konferencji Episkopatu Polski jako kontynuacja działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Podstawowymi ogniskami zrzeszenia są Oddziały Parafialne oraz równorzędne i współpracujące z nimi koła środowiskowe, a jego patronami są św. Stanisław Kostka i błogosławiona Karolina Kózkówna. Stowarzyszenie postawiło sobie wiele szczytnych celów, z których głównym jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Dzięki opiece księży młodzież uczestniczy aktywniej we wspólnocie kościelnej, co prowadzi do upowszechnienia katolickich wartości we wszystkich dziedzinach ich życia. Poprzez członkostwo w organizacji młodzi ludzie pogłębiają swą wiedzę religijną, poznają prawdy wiary i uczą się kierowania zasadami moralnymi w przyszłości. Szczególnie ważna dla zrzeszenia jest sprawa pełnego uczestnictwa we mszy świętej z położeniem nacisku na poszerzanie jej duchowego wymiaru. Uczestnictwo w grupie nie ogranicza się jednak tylko do spędzania czasu na modlitwie, stowarzyszenie organizuje też pielgrzymki, obozy, spotkania, zloty, zawody sportowe, imprezy kulturalne oraz liczne kontakty z młodzieżą zagraniczną. Wprowadzone są tam też w życie młodzieży wartości patriotyczne ze szczególną troską o rozwój intelektualny i kulturalny, nie zapominając jednak o przygotowaniu do przyszłego życia w rodzinie. Wypracowywana jest tam też postawa odpowiedzialności społecznej za wykonywaną pracę, co zobowiązuje do uczciwości, rzetelności, kompetencji i fachowości, mistrzostwa i profesjonalizmu. Jest jeszcze jedna ważna sprawa; założyciele i zarząd dokładają szczególnie dużych starań aby wyprzeć z życia towarzyskiego młodzieży alkohol i propagować utrzymywanie trzeźwości. Widać więc, że stowarzyszenie spełnia wiele szczytnych celów i zadań.

W obecnej sytuacji, jaką obserwować możemy w naszym kraju istnieje wręcz konieczność powoływania do istnienia w parafiach i innych środowiskach organizacji katolickiej, która spełni zadanie odnowy religijnej młodzieży. KSM jest taką właśnie organizacją. Nie jest ona całkowicie nowa, przeciwnie, posiada bogate tradycje. Wielu ludzi ma nadzieję, że dzięki KSM młodzież, a przynajmniej jej część znajdzie wreszcie źródło autorytetów i zachowań godnych naśladowania, dzięki którym pójdzie ona dobrą drogą w przyszłym dorosłym życiu.

W.K.

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony