Zespół charytatywny

„Miłosierdzie człowieka – nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana – nad całą ludzkością.”
(Syr 18,13)

„Miłujcie się wzajemnie, jak Ja Was umiłowałem.”

Słowa Pana Jezusa coraz częściej są realizowane przez organizacje kościelne i świeckie. Powstają poważne stowarzyszenia, fundacje i organizacje charytatywne, które dostrzegają coraz szersze obszary ubóstwa i podejmują szeroką pomoc potrzebującym. Do pogłębienia duchowego wymiaru miłości wzywa katolików Ojciec Święty w orędziu na Wielki Post. W tym Roku Jubileuszowym nasze miłosierdzie jest wezwane w sposób szczególny do okazywania miłości Boga ku naszym braciom, którym brakuje rzeczy niezbędnych do życia, ku ofiarom głodu, przemocy i niesprawiedliwości. Jan Paweł II wzywa wszystkich chrześcijan do zaangażowania w konkretne inicjatywy na rzecz zapewnienia sprawiedliwego rozdziału dóbr i integralnego rozwoju każdej osoby ludzkiej. W ubogich i bezdomnych trzeba widzieć Chrystusa, tak jak to czynią już od wielu lat siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego á Paulo. Dla lepszego rozeznania potrzeb i objęcia opieką osób rzeczywiście tej opieki potrzebujących powstał przy naszej parafii Zespół Charytatywny. Działanie tego Zespołu jest na razie bardzo skromne. W Tygodniu Miłosierdzia, po ogłoszeniu przez Księdza Proboszcza akcji pomocy, przyjmuje się dary przeważnie odzież, którą po przeglądzie i segregacji wydaje się potrzebującym. Zwracamy się z apelem do osób, które chciałyby swój czas poświęcić dla poszerzenia działalności tego szlachetnego Zespołu. Zachęcamy, aby wszyscy parafianie włączyli się do współpracy i uczulili się na niedolę innych, „aby nikt, nie odszedł od naszych drzwi głodny”.

Róża Pluta

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony