Księża

aszczepaniak

ks. mgr lic. teol. Andrzej Szczepaniak

duszpasterz w parafii (01.07.1982 – 01.07.1983). Obecnie proboszcz w parafii św. Mikołaja w Janowcu Wlkp.

ks. kan. grem. Kapituły Chodzieskiej Romuald Szczepaniak

duszpasterz w parafii (01.07.1983-01.07.1985). Obecnie proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie.

ks. mgr teol. Adam Przyborski

duszpasterz w parafii (01.07.1985-01.07.1987). Obecnie proboszcz parafii św. Józefa w Osieku n/Not. (diecezja bydgoska).

ks. Zbigniew Bukowski

duszpasterz w parafii (01.07.1987-01.07.1988). Obecnie proboszcz parafii św. Rocha w Rzadkinie k. Strzelna.

ks. mgr teol. Ryszard Pater

duszpasterz w parafii (01.09.1988-27.06.1989). Obecnie proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Żabiczynie k. Damasławka.

ks. Andrzej Ratkowski

pracował w parafii (27.06.1989-25.08.1992).

ks. Franciszek Śliwiński

duszpasterz w parafii (25.08.1992-30.06.1995). Obecnie proboszcz w parafii Przemienienia Pańskiego w Morzewie (diec. bydgoska).

ks. dr kan. grem. Kapituły Katedralnej Bydgoskiej Andrzej Dawidek

duszpasterz w parafii (30.06.1995-27.06.1998). Obecnie prob. par. Wniebo- wzięcia Pańskiego w Bydgosz- czy (budowniczy kościoła).

ks. mgr lic. Grzegorz Manthey

posługę duszpasterską w parafii spełniał od 27.06.1998. Zmarł nagle 16.06.2001 r.

ks. mgr teol. Damian Michalak

pracował w parafii (01.07.2001-27.06.2005).

ks. mgr teol. Krzysztof Madecki

pracował w parafii (01.07.2003-27.06.2005). Obecnie proboszcz parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie.

ks. mgr teol. Stanisław Trzepkowski

duszpasterz w parafii (27.06.2005-27.06.2007). Obecnie proboszcz w parafii św. Mikołaja w Bardzie k. Wrześni.

ks. mgr teol. Tomasz Kołodziej

duszpasterz w parafii (27.06.2005-30.06.2012). Obecnie proboszcz w parafii św. Mateusza w Lubczu k. Rogowa.

ks. mgr teol. Tomasz Krawczyk

duszpasterz w parafii (27.06.2005-30.06.2012). Obecnie proboszcz w parafii św. Stanisława BM we Wronczynie k. Pobiedzisk.

ks. mgr teol. Sebastian Kołodziejczyk

duszpasterz w parafii od 30.06.2012 do chwili obecnej. Uczy religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie. Przygotowuje młodzież do Sakramenatu Bierzmowania, opiekuje się lektorami i ministrantami.

ks. prob. Albin Obiegły

po przejściu na emeryturę w parafii św. Bartłomieja w Szadłowicach k. Gniewkowa z dniem 1.07.1989 zamieszkał w charakterze rezydenta w parafii bł. Jolenty. Zmarł w Gnieźnie 03.11.2012 r. Pochowany na cm. parafialnym w Janowcu Wlkp.

ks. dr hab. Czesław Pest

wykładowca w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, kustosz w Archiwum Archidiecezjalnym. W okresie 01.07.1992-16.01.2006 pomagał w duszpa- sterstwie w naszej parafii. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym 16.01.2006 r. Pochowany
na cm. parafialnym w rodzinnej miejscowości Wronowy.

ks. dr hab. teol., dr prawa kan. Aleksander Sobczak

po studiach na Uniwersytecie Nawary w Pompelunie (Hiszpania) pracował w Kurii Metropoli- talnej w Gnieźnie i jednocześnie pracował w duszpasterstwie w naszej parafii (01.07.1994- 24.12.1995). Obecnie proboszcz w parafii św. Ducha w Inowrocławiu.

ks. dr hab. Paweł Kiejkowski

w parafii pracował (27.06.2009- 25.06.2011). Obecnie wykładowca i ojciec duchowny w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.

ks. kan. dr teol. Jan Kubicki

proboszcz parafii św. Michała w Gnieźnie po przejściu na emeryturę pomaga w duszpasterstwie w parafii bł. Jolenty od 25.06.2011 r. oraz sprawuje opiekę nad Matkami Żywego Różańca.

ks. mgr teol. Karol Świderski

pracuje w parafii od 25.06.2011 r. Przygotowuje dzieci do Pierwszej Komuni Świętej. Obecnie pracuje w Wydziale Ekonomicznym Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

ks. mgr teol. Marcin Kulczyński

pracował w parafii od 18.12.2011-2014 r. Obecnie kapelan ks. abpa Wojciecha Polaka, prymasa Polski.

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony