Kult Bł. Jolenty

Nekrolog lądzki zapisał datę śmierci Jolenty 17 VI 1298 roku. Od tego czasu otrzymano za jej
wstawiennictwem nadzwyczajne łaski. Miejsce spoczynku Jolenty odwiedziło wiele znakomitych, koronowanych głów. W 1372 roku uczyniła to jej wnuczka Elżbieta Łokietkówna, królowa węgierska, w 1512 Zygmunt Stary, a w 1623 Zygmunt III Waza. Kult bł. Jolenty musiał rozwinąć się bardzo szeroko w pierwszych latach po jej śmierci, przede wszystkim na dworach wielkopolskich.

obraz-jolenta-1Jednak wiadomości o świętości Jolenty dotarły również do innych dzielnic ziem polskich.
Dzięki pobytowi we Lwowie rodzonej siostry Jolenty – Konstancji i tam proszona była ona o wstawiennictwo u Boga. Uciekali się do jej przyczyny mieszkańcy Kalisza, gdzie tradycja rządów jej męża i wspólnej fundacji klasztoru Minorytów nie zaginęła. Zwracali się również do niej mieszkańcy Warszawy. W bibliotece klasztoru oo. Franciszkanów w Zawichoście znajdował się na przełomie XVI i XVII wieku krótki życiorys Błogosławionej. Ale i poza granicami kraju spotyka się ślady kultu. W wieku XVI tradycja o świętości Jolenty dotarła do Włoch. We Francji w wieku XVII wzmianka o Jolencie znalazła się w dziale Martyrologium Franciscanum wydanym w Paryżu 1653 roku. Starania o beatyfikację rozpoczęto dopiero w 1631, ale nieustanne wojny i zniszczenia nie sprzyjały pracom procesowym. Niemniej kult istniał nieprzerwanie, a do grobu stale przybywali pielgrzymi. O tym, iż ludzie często ubiegali się o przyczynę Jolenty świadczą liczne podziękowania za odebrane łaski.

Średniowieczny kustosz i gwardian gnieźnieński Feliks Chojecki jest autorem książki
„Opisane cuda, które Pan Bóg czyni z Miłosierdzia Swego a za przyczyną bł. Jolenty przy jej grobie”. Ok. roku 1620 autor notuje „O przywróceniu wzroku” S. Obediencji Markuszewskiej. W 1622 roku za przyczyną Błogosławionej uzdrowiony został ciężko chory Marek, syn aptekarza z Gniezna. Autor wspomina również o „Uzdrowieniu od suchot” szlachcianki, Andrzejowej Boruckiej, w 1623r. Współczesny temu autorowi franciszkanin, o. Franciszek Camolilla, chory na szkorbut, prosił o przyczynę bł. Jolenty… „I po dziś dzień jest zdrów i sławi przyczynę Bł. Jolenty. Działo się to Roku Pańskiego 1624”.

Mowa jest też o uzdrowieniu głuchej kobiety, która wskutek stłuczenia głowy straciła mowę,
oraz o wyleczeniu z paraliżu szlachcica Piotra Sokołowskiego, który w drodze koło Gniezna utracił władze w członkach i mowę (26 sierpnia 1628), lecz po ofiarowaniu się wraz z żoną bł. Jolencie odzyskał zdrowie. W spisie Chojeckiego znajduje się jeszcze przywrócenie do życia kupca, jadącego ze Lwowa do Gniezna. Dziecko położone u grobu, odzyskało życie. Spotykamy również uzdrowienia „od żółtości”, czyli chorób wątroby.
Do przyczyny bł. Jolenty uciekano się również przy chorobach bydła. Nie są to oczywiście wszystkie cuda. Są to tylko nieliczne, spośród tych, które zostały uwiecznione na piśmie. Po dziś dzień sławi się Jolentę w pieśniach, modlitwach i litaniach.

Od 1776 do 1779 roku trwał proces beatyfikacyjny Jolenty na skutek starań zakonu Franciszkanów.
Trybunał stwierdził nieprzerwany kult bł. Jolenty od niepamiętnych czasów. W 1796 roku po rozbiorach rząd pruski znosi zakony, m.in. Klaryski w Gnieźnie. 26 września 1827 papież Leon XII ogłasza Jolentę błogosławioną, wyznaczając jej święto na 16 czerwca. Na skutek trudności ze strony rządu pruskiego ogłoszenie beatyfikacji w Gnieźnie i podniesienie relikwii Jolenty odbyło się dopiero po siedmiu latach, w 1834, i to bez zewnętrznych uroczystości.

W 1958r. Kalisz i Sieradz otrzymują część relikwii Błogosławionej, jako miejsca związane z jej życiem.
W 1964 roku odbyły się uroczystości 700-lecia pracy oo. Franciszkanów w Gnieźnie i złożenie hołdu Bogu za obdarzenie zakonu franciszkańskiego tak wybitną postacią jak bł. Jolenta.

Arkadiusz Ostrowski

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony