Litania / Pieśni

Litania do Błogosławionej Jolenty

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad ` nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święty Franciszku z Asyżu,
Święta Klaro,
Błogosławiona Jolento,
Wierna Oblubienico Chrystusa,
Wzorze cnót chrześcijańskich,
Naśladowczyni cnót św. Franciszka i św. Klary,
Nabożna czcicielko Chrystusa Ukrzyżowanego,
Wzorze pokory, ubóstwa i umartwionego życia,
Wzorze chrześcijańskich żon i matek,
Opiekunko uciśnionych i ubogich,
Troskliwa matko dla sierot,
Orędowniczko w powierzanych Ci przez nas potrzebach,
Nasza Patronko i Orędowniczko u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Oręduj za nami, błogosławiona Jolento.
W. Abyśmy drogą cnót Twoich upodobnili się do Chrystusa.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który serce błogosławionej Jolenty oderwałeś od zaszczytów i bogactw, a przez umiłowanie krzyża i umartwienie ciała uczyniłeś wierną uczennicą swego Syna, prosimy Cię – przez Jej orędownictwo i zasługi – racz łaskawie sprawić,

Pieśń – Jolento dziś Cię chwalimy

Jolento, dziś Cię chwalimy,
Błagając Twojej przyczyny,
Boś cnotami w kraju sławna,
Ciebie Polska czci od dawna – Jolento!

Zapatrzona w Klary wzory,
Słynęłaś z cnoty pokory;
Rzuciwszy szatę bogatą,
Przyjęłaś ubóstwo za to – Jolento!

W klasztorze, z dala od świata,
Duch Twój wciąż ku Bogu wzlata;
Jego oddana miłości,
Oglądasz Boga w jasności – Jolento!

Błogosławiona przy zgonie,
Szczęśliwa przy Bożym Tronie;
Radujesz ziomków cudami
I obdarzasz ich łaskami – Jolento!

Proś, by Bóg nas tu na ziemi
Darzył łaskami swoimi;
Proś za nami w niebie Boga
Matko święta, Matko droga – Jolento !

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony