Małżeństwo

Małżeństwo jest sakramentem, którego udzielają sobie nawzajem małżonkowie. Kapłan jest koniecznym urzędowym świadkiem tego faktu ze strony Kościoła. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność.
Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę, aby byli płodni i rozmnażali się oraz byli jednym ciałem. Sakrament małżeństwa umacnia małżonków do miłowania siebie wzajemnie, tak jak Chrystus umiłował swoją oblubienicę – Kościół (por. KKK 1601-1666)
Dokumenty potrzebne do sakramentu MAŁŻEŃSTWA:

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz metryki chrztu
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego

(niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki
cywilno-prawne – ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Święty Paweł Apostoł napisał: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół…
Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa o do Kościoła” (Ef 5,25.32).
Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność ich na drodze do życia wiecznego.

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony