NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Wyjątkowość tej niedzieli najlepiej oddają słowa Jezusa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). Ojciec Święty Jan Paweł II mówił w Łagiewnikach: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

2. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie. Niech zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca prawdziwym pokojem.

3. Dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia o 15:00, w Godzinie Miłosierdzia, zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego i trwania przed Najśw. Sakramentem do godz. 16:00. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

4. Zachęcamy do korzystania z naszych transmisji. Transmitujemy msze na Youtubie na kanale Jolenta, linki do transmisji także na Facebooku (@jolentagniezno).

5. W tym tygodniu we wtorek: 17:30 Różaniec w intencji ustania pandemii, a po Mszy św. wieczornej nowenna do bł. Jolenty i nabożeństwo fatimskie; w czwartek: 17:00 wystawienie Najśw. Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja.

6. Wszyscy przeżywamy trudny czas. Tym serdeczniej dziękujemy: „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w tym czasie wspierają naszą Parafię materialnie.
[konto 78 2490 0005 0000 4530 2089 5194 Alior Bank SA]

7. Pragniemy podzielić się radością, że nasz projekt piątkowych zajęć dla dzieci „Podajmy sobie ręce” został doceniony przez TVP i zostaliśmy beneficjentami 28. akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” organizowanej przez TVP. Uzyskane fundusze przeznaczymy m. in. na pomoce dydaktyczne. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt.

8. Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie po wieczornej mszy św. (tel. 691.950.127).

9. Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych nam bliskich, ks. kan. Ryszarda i ks. pracujących w naszej parafii, zmarłych dobrodziejów i budowniczych naszego kościoła: Wieczny odpoczynek…

ks. Sławomir Rachwalski
proboszcz

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony