Posługa duszpasterska

Chrzest św.

Sprawowany jest w I niedzielę miesiąca o godz. 1215, i III sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 1800, bądź na życzenie rodziny na Mszy św. sprawowanej w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Dziecko do chrztu zgłaszają w biurze parafialnym rodzice, podając kandydatów na rodziców chrzestnych.

Chrzestnym może być osoba ochrzczona, bierzmowana, praktykująca mająca ukończone 16 lat. Jeśli żyje w związku małżeńskim, musi to być związek sakramentalny. Zapis do Księgi Chrztów dokonuje się na podstawie odpisu skróconego Aktu Urodzenia Urzędu Stanu Cywilnego.
Bierzmowanie: Sakrament udzielany jest każdego roku – zgodnie z ogłoszeniem. Młodzież do Bierzmowania przygotowuje się poprzez katechezę, nabożeństwa, w okresie od września do maja.

Komunia św.

Do I Komunii św. przystępują w miesiącu maju dzieci klas III. I Komunia w trzecią niedzielę maja na mszy świętej o godz. 1215.

Pokuta

Spowiedzi św. słuchamy codziennie w czasie rannych i wieczornych Mszy św. oraz w I czwartek od godz. 1730 i w I piątek miesiąca od godz. 1730.

Sakrament chorych

Chorych i osoby starsze odwiedzamy zawsze w soboty po I piątku miesiąca od godz. 830, oraz na każde wezwanie, gdy zachodzi rzeczywista potrzeba. Obowiązkiem sumienia chorego, jego rodziny i najbliższych jest wezwać kapłana wtedy, gdy chory jest jeszcze przytomny i świadomie może przeżyć sakramentalne spotkanie z Chrystusem.

W mieszkaniu chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę święconą.
Zmarłym sakramentu chorych nie udziela się.

Kapłaństwo

Troska o dobre powołania kapłańskie, jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Święcenia kapłańskie przyjęły cztery osoby: ks. E. Bednarek, ks. M. Sołomieniuk, ks. Paweł Stefański, ks. Łukasz Goroński.

Małżeństwo

Narzeczeni na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa zgłaszają się w biurze parafialnym, przedstawiając metryki chrztu najświeższej daty, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.

Pogrzeby

Zgłaszamy w biurze parafialnym w godzinach urzędowania i o każdej porze, przedstawiając akt zgonu.

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony