Bierzmowanie

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.
Dokumenty potrzebne do sakramentu BIERZMOWANIA:

  • metryka chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Bierzmowania udziela się młodzieży klas trzecich gimnazjum po odpowiednim przygotowaniu przez katechezę szkolną i parafialną, przez słuchanie Słowa Bożego i modlitwę oraz przez regularny udział w niedzielnej Mszy św. i przyjmowanie sakramentu pokuty.
Obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

  • § namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego
  • § nałożenie ręki przez biskupa na jego głowę
  • § słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup.
W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne. Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony