Chrzest

Chrystus, rozsyłając apostołów, powiedział: „Idźcie, więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).
Od tej pory Kościół nieprzerwanie realizuje ten nakaz poprzez sakrament chrzty świętego. Istotą chrztu jest trzykrotne polanie głowy kandydata (najczęściej dziecka, które przynoszą rodzice kierowani jego najwyższym dobrem) wodą i wymówienie formuły: „(imię), ja ciebie chrzczę, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Towarzyszą temu dodatkowe obrzędy (liturgia słowa, poświęce wody, modlitwa z egzorcyzmem, nałożenie białej szaty, namaszczenie krzyżmem świętym, zapale świecy)

(por. KKK 1223-1245).

Dokumenty potrzebne do sakramentu CHRZTU:

  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

W naszej parafii sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w I niedzielę miesiąca o godz. 12:15, i III sobotę miesiąca o godz. 18:00, bądź na życzenie rodziny.

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte,
duchowe znamię, „charakter”, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim. W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony