Czym jest sakrament?

SAKRAMENT – to znak widzialny niewidzialnej łaski. Każdy sakrament to rzeczywiste przyjście i działanie Chrystusa, który poprzez określone, rozumiałe dla ludzi znaki (słowa i gesty) udziela nam swej łaski i pomocy na dro do zbawienia. Opierając się na nauce Pisma Świętego oraz Tradycji, uznajemy, że wszystkie sakramenty zostały ustanowione przez samego Chrystusa

(por. KKK 1131, 1114-1116)

Sakramenty z ustanowienia Chrystusa są sprawowane tylko w Kościele, tylko przez Kościół i tylko dla Kościoła. Tylko „w Kościele i poprzez Kośół”, to znaczy, że prawdziwe spotkanie z Chrystusem obecnym i działającym w sakramentach może nastąpić jedynie we wspólnocie Kościoła, w której są one sprawowane przez prawowitych kapłanów od czasów apostolskich. Tylko „dla Kościoła” ozna że udzielane są w celu budowania i umacniania wspólnoty Kościoła na ziemi

(por. KKK 1117-1120)

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Są trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:

Chrzest – który jest początkiem nowego życia / czytaj więcej /

Eucharystia – która karmi ucznia Ciałem i Krwią Pańską / czytaj więcej /

Bierzmowanie – które jest umocnieniem chrztu / czytaj więcej /

Sakramenty uzdrowienia

Chrystus Pan, który odpuszczał grzechy i uzdrawiał, chciał, aby Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował uzdrawianie i zbawienie, co dzieje się przede wszystkim przez sakramenty:

Pokuty – które jest oczyszczeniem z grzechów / czytaj więcej /

Namaszczenie chorych – które jest / czytaj więcej /

Sakramenty społeczne, czyli w służbie komunii

Dwa sakramenty nazywamy społecznymi:

Kapłaństwo / czytaj więcej /

Małżeństwo / czytaj więcej /

ponieważ nastawione są na zbawienie innych ludzi, choć przyczyniają się też do zbawienia osobistego.

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony