Namaszczenie chorych

Cierpienie szczególne znaczenie ma w chrześcijaństwie. Chrystus zbawił nas przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Cierpienie przeżywane w łączności z Nim nie jest bezsensowne. Jezus nigdy nie pozostaje obojętny wobec ludzkiego cierpienia. Podczas swego ziemskiego życia niejednokrotnie uzdrawiał z chorób duszy i ciała. Tą mocą obdarzył także apostołów. Już od najdawniejszych czasów do chorych wzywano kapłanów Kościoła, aby udzielili specjalnego błogosławieństwa i namaszczenia, które przyjęte z wiarą umacnia w znoszeniu choroby, uzdrawia duchowo oraz – jeśli taka jest wola Boga – cieleśnie. Ta praktyka kontynuowana jest do dzisiaj w sakramencie namaszczenia chorych, który każdy chrześcijanin może i powinien przyjąć w sytuacji ciężkiej choroby, operacji, zagrożenia życia czy w starości. Nie jest to jednak sakrament tylko dla umierających, dlatego nazywanie go „ostatnim namaszczeniem” jest błędem (por. KKK 1499-1532).

  • Rodzina chcąca zgłosić chorego do udzielenia sakramentu namaszczenia chorych powinna zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej lub zakrystii.

Chorych i osoby starsze odwiedzamy zawsze w soboty po I piątku miesiąca od godz. 8:30.

Zmarłym sakramentu chorych nie udziela się.

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony