Pojednanie

W sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnione po chrzcie świętym,
przez rozgrzeszenie kapłańskie. Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w
dniu zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku,
tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 19-23).

Z czego składa się sakrament pokuty?

Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłańskiego.
† żal za grzechy
† spowiedź przed kapłanem
† postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia

Tylko kapłan, który został upoważniony przez władzę kościelną do spowiadania,
może przebaczyć grzechy w imieniu Chrystusa. Po wyznaniu grzechów z żalem, penitent otrzymuje pouczenie i pokutę, po czym kapłan udziela rozgrzeszenia, wypowiadając słowa:
„Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat za sobą przez śmierć i zmartwychwstanie
swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Penitent odpowiada: Amen.

Spowiedzi św. słuchamy codziennie w czasie rannych i wieczornych Mszy św. oraz w
I czwartek miesiąca od godz.17:30 i w I piątek miesiąca od godz. 17:00

Warunki sakramentu pokuty i pojednania:

  1. rachunek sumienia
  2. żal za grzechy
  3. mocne postanowienie poprawy
  4. spowiedź szczera
  5. zaduśćuczynienie

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony