Powołania

Ks. Eugeniusz Bednarek

Urodził się 30 sierpnia 1960 r. w Gnieźnie. Jego rodzicami byli Hieronim Bednarek i Ewa z domu Wętkowska. W latach 1967-1974 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 7 w Gnieźnie. Następnym etapem nauki było Niższe Seminarium Duchowne OO. Oblatów w Markowicach. bednarekUczył się w nim w latach 1976-1980. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1980 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1980-1986 w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie 7 czerwca 1986 r. o godz. 10.00 z rąk kard. J. Glempa. Prymicyjną mszę św. odprawił w parafii bł. Jolenty 8 czerwca o godz. 10.00. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza w Orzechowie. W parafii tej pracował do 1987 r. Później został przeniesiony na wikariat do Gąsawy. Tam też dojrzało jego powołanie misyjne. Formację misyjną w Centrum Misyjnym w Warszawie odbył w latach 1988-1989.
Uroczyste pożegnanie misjonarza udającego się na misje do Kamerunu odbyło się 24 września 1989 r. o godz. 12.00. Wziął w nim udział też bp B. Wojtuś. Słowo Boże wygłosił ks. M. Kałążny z Orzechowa, u którego ks. E. Bednarek pracował jako neoprezbiter.

Ks. Michał Sołomieniuk

msolomieniuk Urodził się 26 października 1973 r. w Gnieźnie. Jego rodzicami byli Edward i Barbara Sołomieniuk. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 4 w Gnieźnie w latach 1980-1988 . Dalszą naukę odbywał w Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Gnieźnie. Świadectwo dojrzałości uzyskał 5 czerwca 1992 r. Po zdaniu matury wstąpił do Postulatu Towarzystwa Św. Pawła w Masłońskiem koło Częstochowy. Po roku nauki przeniósł się do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1993–1999. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1999 r. z rąk abp H. Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego. Dekretem abp H. Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego, został posłany na pierwszą placówkę duszpasterska do Orzechowa. Obecnie odbywa studia w Rzymie.

Ks.Paweł Stefański

pstefanskiUrodził się 24 maja 1971 r. w Gnieźnie. Rodzicami byli Halina i Felicjan Stefański. W latach 1978-1986 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 7 w Gnieźnie. Po jej ukończeniu uczył się w latach 1986-1989 w Zasadniczej Szkole Leśnej w Jastrowiu koło Piły. Kolejnym etapem nauki było Technikum Ogrodnicze w Starej Łubiance. Naukę pobierał tam w latach 1989-1992. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości 24 maja 1992 r. wstąpił do salezjanów. Nowicjat odbył w latach 1992-1993 w Swobnicy. Po ukończeniu nowicjatu studia filozoficzne w latach 1993-1995 w Łodzi. W latach 1995-1996 odbywał tzw. asystencję w internacie Zespołu Szkół Stolarskich w Szczecinie. Dalszy ciąg asystencji do 1997 r. miał miejsce w parafii Lubrza. Studia teologiczne w Lądzie nad Wartą rozpoczął w 1997 r.

Ks. Łukasz Goroński

lgoronskiŚwięcenia kapłańskie przyjął 26.05.2012 r. Obecnie wikariusz w parafii św. Wojciecha w Margoninie.

Siostra Natalia Trzcińska

ntrzcinskaZakonnica „Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej” w Orlik k. Kościerzyny w Borach Tucholskich.

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony