Relikwia Św. Jana Pawła II

Kościół Pw. Bł. Jolenty w Gnieźnie dostąpił zaszczytu dnia 16 października 2010r i prymas Polski abp Józef Kowalczyk dokonał uroczystego wprowadzenia relikwii. Pacyfikał został wykonany w pracowni Drapikowski Studio z Gdańska. Relikwiarz został wykonany w kształcie pastorału Jana Pawła II._dsc2479

Relikwie – przedmioty związane z czymś świętym.

Najczęściej są to szczątki ciała świętych lub rzeczy z nimi związanych, a także relikwie Męki Pańskiej. Są one szczególnie rozpowszechnione w katolicyzmie i prawosławiu.

Relikwie mogą być I, II lub III stopnia.

Najważniejsze relikwie I stopnia to na przykład krew błogosławionego Jana Pawła II, kości, krew, skóra, włosy, paznokcie. To budujące spotkać ludzi, którzy pragną naśladować świętych, żyjących w Bogu i modlą się za ich wstawiennictwem, gdyż oni już teraz żyją nowym życiem w Chrystusie, który jest Jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi. Faktycznie, poprzez uczczenie relikwii świętych umacniamy naszą wiarę w Ojca pełnego miłosierdzia, których wzywa wszystkich, by byli świętymi w Jego Synu, mocą Ducha Świętego.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,
wspomożycielu w trudnych sprawach.
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
o wielkiej miłości do Boga i ludzi,
prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie,
ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc,
że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony