Matki Żywego Różańca

Od początków dziejów modlili się patriarchowie, królowie, prorocy i kapłani, a z nimi całe społeczności ludu Bożego, aby uwielbiać Boga, dziękować Mu za łaski i przepraszać za grzechy. Prostą a zarazem szczególnie cenioną modlitwą Kościoła jest Różaniec. Odmawia się go zwyczajnie na paciorkach, które odpowiednio zestawione tworzą jakby bukiet róż ku czci Matki Najświętszej. Różaniec składa się z powszechnie znanych formuł modlitewnych: Ojcze Nasz – według brzmienia podanego nam przez samego Chrystusa. Zdrowaś Maryjo – czyli fragment dialogu ze sceny zwiastowania, uzupełnionego prośbą pobożności chrześcijańskiej. Chwała Ojcu – a więc uwielbienia Trójcy Świętej. Na kanwie tych znanych tekstów odmawianych ustami, myśl wznosi się ku tajemnicom odkupienia. Pierwsza część różańca obejmuje pięć tajemnic radosnych, druga pięć tajemnic bolesnych, trzecia pięć tajemnic chwalebnych.

Dla bardzo wielu ludzi modlitwa różańcowa jest jak „chleb powszedni” nie mogą bez niego żyć. Różaniec jest modlitwą bardzo praktyczną, nie potrzeba książeczki ani światła. Można go odmawiać zawsze i wszędzie – w podróży, w czasie bezsennych nocy, w chorobie i na spacerze. Od świętego Dominika, którego jak tradycja głosi sama Maryja nauczyła tej modlitwy, a zwłaszcza od objawień Matki Bożej w Lourdes i w Fatimie, oraz za przykładem i zachętą ostatnich papieży, rozwinęła i upowszechniła się modlitwa różańcowa. W tajemnicach radosnych, bolesnych i chwalebnych modlitwa różańcowa jak Ewangelia ukazuje nam życie, śmierć i chwałę Chrystusa w łączności z Jego Matką.

Przy parafii pod wezwaniem Błogosławionej Jolenty w naszej wspólnocie jest siedem róż żywego różańca. Każda róża skupia piętnaście modlących się osób. Jest to w sumie 105 kobiet, z których każda rozważa i odmawia codziennie przez miesiąc jedną określoną tajemnicę różańca świętego. Tak, że w ciągu 15 miesięcy każda osoba modli się i rozważa wszystkie tajemnice radosne, bolesne, i chwalebne. Poszczególne róże, według ustalonego planu, odmawiają codziennie przed Mszą świętą wieczorną w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej Różaniec. Raz w miesiącu panie z kółka spotykają się na zebraniu pod przewodnictwem opiekuna księdza Albina Obiegłego; również w tym dniu po Mszy św. o godzinie 18:00 odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W dniu fatimskim, tj. 13 każdego miesiąca, w czasie specjalnego nabożeństwa odmawiają różaniec święty i uczestniczą w procesji dookoła kościoła z zapalonymi lampionami. W okresie Bożego Narodzenia spotykają się razem z wszystkimi kapłanami, składają sobie życzenia oraz dzielą się opłatkiem. Ze swym opiekunem księdzem Albinem Obiegłym były na Misterium Męki Pańskiej w Lądzie. Dużo członkiń abonuje czasopisma takie jak: „Różaniec” i „Rycerz Niepokalanej”.

Każdy z nas darzący pietyzmem różaniec, może przytoczyć różne fakty i przeżycia świadczące o wartości tej modlitwy. Papież Paweł VI nazwał tę modlitwę „streszczeniem Ewangelii”, a Jan Paweł II „codzienną, umiłowaną modlitwą, cudowną w swej prostocie i głębi”. Stolica apostolska licząc na Miłosierdzie Boże związała z różańcem łaski nadprzyrodzone.

Róża Pluta

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony