Życiorys Bł. Jolenty

Bł. Jolenta – księżna, wdowajolenta

Przyszła na świat prawdopodobnie w Estergom (Ostrzyhomiu) jako ósme dziecko króla węgierskiego Beli IV i Marii córki cesarza bizantyńskiego. Z naj­bliższej rodziny błogosławionej aż cztery osoby dostą­piły chwały ołtarzy: obie jej siostry: bł. Kinga i św. Małgorzata Węgierska, ciotka – św. Elżbieta i stryjenka – bł. Salomea. Jolenta urodziła się około roku 1244, była, więc młodsza od bł. Kingi o dziesięć lat.
Jako kilkuletnia dziewczynka znalazła się na krakowskim dworze swej siostry, bł. Kingi, która wywarła niemały wpływ na jej postawę życiową. W roku 1256 zaręczył się z Jolentą książę kaliski Bolesław; ślub odbył się w dwa lata później, za specjalną dyspensą papieską. Z małżeństwa tego urodziły się trzy córki: Jadwiga, Elżbieta i Anna.

Jolenta okazała się prawdziwie opatrznościową małżonką i matką. W życie domowe wprowadziła klimat ładu, spokoju, szczerej pobożności i miłości. Wpływ księżnej tak dalece udzielił się mężowi, że potomność nadała mu przydomek Pobożnego. Jednak o jej udziale w zręcznej polityce męża wiadomości nie mamy. Nieco więcej wiadomo o uczestnictwie w pobożnych i licznych fundacjach księcia. Jest przy tym niewątpliwe, że zbożne inicjatywy księżnej i jej męża związane były ze wzrastającą w Polsce działalnością młodego zakonu franciszkanów: otrzymali oni wtedy fundacje w Kaliszu, Gnieźnie, Obornikach, Pyzdrach i Eremie, a benedyktyni – w Mogilnie.

Po śmierci męża, a w tym samym roku (1279) także swego szwagra – męża bł. Kingi, księcia Bolesława Wstydliwego – zwolniona już od obowiązków rodzinnych, postanowiła oddać się wyłącznie zbawieniu własnej duszy. Wkrótce znalazła się wśród klarysek, z którymi niewątpliwie już wcześniej utrzymywała żywe kontakty. Na początku przebywała prawdopodobnie z Kingą w klasztorze starosądeckim, a gdy w roku 1284 ukończono budowę nowej siedziby klarysek w Gnieźnie, osiadła tam troszcząc się o uposażenie klasztoru. Nie wiemy, czy piastowała urząd ksieni czy też wolała zostać zwykłą siostrą. Nekrolog lądzki podaje jako datę jej śmierci 17 czerwca 1298.

Grób jej zasłynął cudami tak, iż stał się miejscem pielgrzymek, swojego hagiografa i rozpoczęcie procesu kanonicznego przyszło Jolencie długo czekać: Wiek XVII przyniósł znaczne ożywienie jej kultu, jednak dopiero 14 czerwca 1827 papież Leon XII dokonał formalnej beatyfikacji. W siedem lat później uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w Gnieźnie; relikwie przeniesiono wtedy na ołtarz kaplicy klarysek, którą odtąd poczęto nazywać imieniem bł. Jolenty.

Msze św.

Niedziela i święta:
godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00
(w lipcu i sierpniu 21:00)

W dni powszednie:
8:30, 18:00

Święta cywilne zniesione:
(N.M.P. Matki Kościoła, Św. Niepodległości)
8:00, 10:00, 18:00

Popielec:
8:00, 10:00, 18:00, 19:30

Uroczystość Wszystkich Świętych
jak w niedziele

Polecane strony